Hoe gaat ElchananCounseling

ElchananCounseling werkt volgens het fasenmodel van Pastorale Counseling. Daarbinnen kunnen er momenten zijn waarbij het nodig is om de aandacht dieper naar binnen te richten om op te sporen en te analyseren welke wonden, gebondenheden, niet heilzame keuzes en dwaalwegen je hebben ge(ver)vormd tot waar je nu bent, en welke belemmerende patronen en vroegere (pijnlijke) ervaringen je nu nog in de weg staan. Die vragen dan eerst om erkenning en verwerking voordat je verder kunt. Dit open stellen voor wat er werkelijk in je hart speelt en daarmee in het volle Licht te gaan staan kan schaamte en angst oproepen, en het vraagt moed en vertrouwen. Bij deze processen speelt vergeving (van God, van anderen, maar ook van jezelf) een belangrijke rol. Op de genezende weg terug naar innerlijke heling en integratie van geest, ziel en lichaam, die uitwerkt in een liefdevolle relatie met anderen, weet ElchananCounseling zich in het bijzonder geïnspireerd door Simone Pacot (psychopastoraat als diepte-evangelisatie), Leanne Payne (luisterend bidden) en door verschillende vormen van gebedspastoraat. Counseling kan in deze fase het karakter krijgen van pastorale therapie. Daarbij is er ook aandacht voor het lichaam. Het is echter geen psychotherapie, die (veel) langduriger is en dieper analyserend ingaat op onbewuste onderliggende patronen. Mocht gedurende het traject blijken dat dit toch nodig is dan kan in gezamenlijk overleg worden besloten om (ook) een psychotherapeut te zoeken.

De counseling is er op gericht om je te stimuleren om zelf aan te geven hoe je jouw situatie beleeft: je onderzoekt en benoemt eigen gedachten, gevoelens, verlangens, ervaringen, gedrag, gewoonten, waar je vast loopt en naar toe wilt, en je wordt uitgenodigd om dit te bekijken vanuit christelijk (bijbels) perspectief. Dit bevrijdende perspectief biedt tevens zicht op de oplossing, de manier waarop je het best ‘met de Genade mee’ zou kunnen werken. Daarbij is op geen enkele wijze sprake van dogmatisme of indoctrinatie: je eigen autonomie, vrije wil en het recht om je eigen levenskeuzes te maken worden volledig gerespecteerd. De counseling begint in het hier-en-nu, sluit aan bij je ontwikkelingsproces en is gericht op genezing, groei en verandering: geestelijk, psych(osomat)isch en sociaal. In de gesprekken en soms met behulp van (lichamelijke) oefeningen en thuisopdrachten word je begeleid in het verhelderen van je functioneren en bij het verwerven van nieuwe inzichten. We zoeken de weg terug naar je hart, naar het (vaak pijnlijke) punt van waaruit je de verbinding met God, met jezelf en met anderen bent verloren én kunt herstellen.

In het laatste stadium krijgt de counseling het karakter van coaching: het begeleiden van je nieuwe levenswandel waarin je het geleerde gaat toepassen en inoefenen tot het deel van jezelf is geworden. Door de veranderingen die je ervaart in (de overtuigingen van) je hart, in je gedachten, gevoelens, wilsbeslissingen en gedrag merk je dat je groeit in je bestemming en meer grip krijgt op jezelf in de omgang met je situatie en je omgeving.

In het beste geval weet je je na afloop ‘onafhankelijk afhankelijk’ van God, dat wil zeggen:
1. Je bent in staat om innerlijk vrij en geestelijk, psychisch, lichamelijk en sociaal volwassen te functioneren: geheeld en bevrijd van oordelen van jezelf en anderen en van aangeleerde destructieve patronen, en je kunt en wilt de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en keuzes
2. Tegelijkertijd ervaar je dat je opgenomen bent in en functioneert binnen een bovenpersoonlijk (transpersoonlijk) Geheel dat je vormt, draagt, richting geeft en vasthoudt, en je durft je daar in vertrouwen aan over te geven