Alleen voor christenen?

Het doel van de begeleiding is het aangaan van, herstellen van en groeien in verbinding: met God, (je Levensbron), met jezelf en met anderen. Deze drie hangen nauw samen en beïnvloeden elkaar. Door vanuit een genadig (bijbels) perspectief naar een gevoel, emotie, gedachte, of situatie te kijken en vanuit die ruimte te onderzoeken op welke manier je ermee om kunt gaan worden de problemen, belemmeringen en vragen die je ervaart geïdentificeerd, aangepakt en opgelost, of je leert er vanuit liefdevolle acceptatie beter mee om te gaan. Het geestelijke (bovennatuurlijke) wordt dus nadrukkelijk beschouwd als startpunt voor alle wezenlijke (harts)verandering. Bovendien wordt dit christelijk ingevuld. Dit vormt het onderscheid met veel andere reguliere en spirituele vormen van counseling, waarbij de mens meestal wel wordt gezien als een eenheid van ziel en lichaam, en waarbij het spirituele en zingevende aspect of het hoger Zelf soms wel een belangrijke rol speelt, maar waarbij dit vaak óf in een onpersoonlijke bovennatuur (kosmos, universum), óf in de ziel (de natuur) wordt gelokaliseerd. Maar al is je ziel (door Gods Geest en via het kanaal van je menselijke geest) ‘beGeesterd’, ze vallen niet samen.

In Christus is God mens geworden omdat Hij zo begaan was met ons dat Hij zich helemaal met ons wilde identificeren, om ons zo van binnenuit te kunnen hel(p)en. Juist de christelijke levensvisie impliceert dat ElchananCounseling open staat voor iedereen, ook voor mensen met een andere levensovertuiging. Deze openheid tast de eigenheid van ElchananCounseling niet aan: als christelijke counseling richt ze zich specifiek op de spirituele dimensie van de psychosociale zorg vanuit een authentieke ontmoeting met mensen van allerlei gezindten. Ze begeleidt iedereen vanuit een christelijk perspectief en verwijst waar nodig door naar begeleiding vanuit andere (al dan niet godsdienstige) levensbeschouwingen. Thema’s als overgave, vergeving, aanvaarding van wie je bent, verwerking van pijnlijke herinneringen, het overwinnen van belemmerende gewoontes en (verslavende) patronen en het vernieuwen van zowel denkbeelden als voorstellingen van het hart zijn in principe universeel. Maar het vraagt van degene die hulp en begeleiding zoekt wel om een keuze: de keuze om iedere moeite, moeilijkheid, crisis of levensvraag te willen zien als potentiële mogelijkheid om geestelijk te groeien vanuit pastoraalchristelijk perspectief.

Afhankelijk van de fase in het proces en van wat je op dat moment in jouw situatie nodig hebt kunnen er binnen de counseling elementen van verschillende psychosociale en pastorale benaderingen en stromingen geïntegreerd worden voor zover die niet in strijd zijn met christelijke principes. Daarbinnen is ook ruimte voor bijbellezen, onderwijs, gebed, handen opleggen, zegenen en belijden (voor katholieken eventueel als voorbereiding op het ontvangen van het Sacrament van de Biecht) maar alleen wanneer je er aan toe bent en je er aan over wilt geven. Alles gebeurt in gezamelijk overleg waarbij ik uitleg wat het inhoudt, waarom het op dit moment in het proces zou kunnen passen en met welk doel. Er gebeurt dus nooit iets wat je niet wilt en je kunt zelf altijd aangeven wanneer je je ergens niet prettig (meer) bij voelt, of wanneer je juist behoefte voelt aan iets. Dat kan op elk moment tussendoor maar daarvoor zijn ook verschillende evaluatiemomenten ingepland.

Dit alles maakt ElchananCounseling bij uitstek geschikt voor mensen die het leren omgaan met psych(osomat)ische klachten, psychosociale problemen en levens- zin- en/of geloofsvragen willen verbinden met geestelijke groei en aandacht voor het lichaam. Er wordt uitgegaan van een genadige Liefde die er gewoon ‘is’, beschikbaar én voelbaar in je hart voor iedereen, en van universele levenswetten die voor iedereen gezond zijn, of je nu gelovig bent of niet. Het kan ook voor niet-christenenen een uitdaging vormen om dit te ontdekken.