Welkom

Je verlangt ernaar om te leven vanuit liefde, vanuit je hart. Maar het lukt je niet om de mens te zijn die je graag zou willen zijn. Diep van binnen is er een besef van iets dat ooit puur en heel was maar dat op één of andere manier beschadigd, verwond en geïsoleerd is geraakt. En je bent gaan leven vanuit pijn. Vanuit schaamte, angst, woede of verdriet heb je mechanismen opgebouwd om te overleven. Om jezelf te beschermen en te verdedigen, en zo nodig tot de aanval over te gaan. ‘Want ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade, dat ik niet wil’ zegt de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Dit is heel herkenbaar. Voor christenen en niet-christenen.

Het kan ook zijn dat je leven ogenschijnlijk best lekker loopt. Maar je hebt het gevoel dat er geen ontwikkeling in zit. Je verlangt naar meer diepgang en je verlangt ernaar om spiritueel (geestelijk) te groeien. Je merkt dat deze stagnatie je ook belemmert om in het dagelijks leven tot je volle potentieel te komen. Dat geeft onvrede en gevoelens van frustratie en zinloosheid. En dat heeft z’n weerslag op je relaties, op je werk en op je besef van eigenwaarde.

Misschien ga je iedere week naar de kerk. Of je bent vertrouwd met de christelijke traditie maar je kunt het in de kerken niet (meer) vinden. Of je weet eigenlijk niet zoveel van het christendom maar je ‘hebt’ wel wat met spiritualiteit en Christus en je herkent dit verlangen naar herstel en groei. En je wilt wel eens onderzoeken welke antwoorden vanuit de christelijke traditie gegeven worden. In alle gevallen ben je van harte welkom.

Op deze site kun je informatie vinden over ElchananCounseling, psychosociale counseling vanuit pastoraal perspectief. Er zijn vele (spirituele) wegen, methodieken en begeleidingsvormen die zich bezighouden met psychosociale hulpverlening, levensvragen, (innerlijke) genezing en begeleiding bij geestelijke groei, en op een aantal punten blijken deze soms verrassend overeen te komen. Toch zijn er ook belangrijke verschillen en ElchananCounseling heeft hierin een bewuste keuze gemaakt.

El chanan (Hebreeuws) betekent: God is genadig. Genade is geschonken, om niet gegeven gunst. Liefdebetoon zomaar. In Christus openbaart God zich op een op mensenmaat gesneden manier als de Zichzelf wegschenkende liefde om niet. Als we ons daaraan durven overgeven mogen we ons verzekerd weten van liefde, mededogen, barmhartigheid, vergeving en gratie. Deze liefdegave vraagt om antwoord. Wanneer we haar werkelijk in ons hart ontvangen ontstaat vanzelf het verlangen om vanuit die liefde te (leren) leven en deze uit te delen. Dat is een groeiproces waarbij obstakels in de weg kunnen zitten: geestelijk, psychisch, lichamelijk en sociaal, die ons belemmeren om die liefde te ontvangen en om haar uit te leven. Het gaat om een proces van (heel)wording dat ten diepste aan je voltrokken wordt. Als counselor fungeer ik slechts als instrument om je te helpen om hieraan mee te werken en zo de verbinding met je hart terug te vinden. Daarbij sluit ik aan bij het goede dat God al in je aan het doen is. Waardoor de liefde weer stromen kan.

Blijven er na het lezen nog vragen over, schroom dan niet om contact met me op te nemen. Ook pastores, priesters, predikanten en voorgangers die vrijblijvend willen onderzoeken of en in hoeverre ik iets zou kunnen betekenen als aanvulling op al het goede werk dat door hen reeds wordt gedaan worden daartoe van harte uitgenodigd: het is mijn verlangen om vruchtbaar samen te werken met parochies en gemeenten.

Shalom, Ellen Kosterink